Chuyên ngành Đào tạo
[18/6/2019]

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ KIÊN GIANG

(Ban hành kèm theo Quyết định số:24/QĐ-CĐYT  ngày 23 tháng 01 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y  Tế Kiên Giang)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định hoạt động của trang thông tin điện tử (website) của Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang nhằm tăng cường hiệu quả khai thác, sử dụng và duy trì hoạt động của website theo đúng quy định.

2. Quy chế này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, vận hành và khai thác trang thông tin điện tử.

 

Xem nội dung chi tiết tại đây

Ths. Phạm Quang Trung

Các tin khác

Bản in  

Gửi bạn bè  Lên đầu trang     Trở về
 

Ngành Dược

Ngành Điều dưỡng

Các Thể loại tin tức khác
 
ĐĂNG NHẬP NHANH
  Liên Kết