Chuyên ngành Đào tạo
[31/8/2020]

 

KẾ HOẠCH THỰC TẾ TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG DƯỢC K3ABC

 

UBND TỈNH KIÊN GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

 


Số: ………/KH-CĐYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Kiên Giang, ngày……..tháng…….. năm 2020

 

 

KẾ HOẠCH

Về thực tế tốt nghiệp

 


I. MỤC TIÊU:

1.    Nắm được chức năng, nhiệm vụ và tổ chức hoạt động của người dược sĩ tại các cơ sở thực tập.

2.    Thực hành công tác dược, các nghiệp vụ quản lý, kinh doanh thuốc tại các cơ sở thực tập.

3.    Lập được danh mục thuốc có tại các cơ sở thực tập.

4.    Nắm được và báo cáo toa thuốc tại cơ sở thực tập.

5.    Học các kỹ năng giao tiếp với bệnh nhân, với cán bộ tại cơ sở thực tập, kỹ năng bán hàng, phân tích toa thuốc, thu thập thông tin, viết báo cáo thực tập.

II. NỘI DUNG THỰC TẬP

2.1. Địa điểm và thời gian:

- Địa điểm: Các cơ sở y tế trong tỉnh Kiên Giang.

- Đối tượng: Dược sĩ cao đẳng liên thông K3ABC

- Số lượng: 124 sinh viên

- Thời gian: 21/08/2020 – 05/09/2020

- Giáo viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Minh Thức

2.2. Nội dung thực tập:

          Sinh viên có thể tự lựa chọn 1 trong các địa điểm thực tập sau:

2.2.1. Tại Khoa dược – bệnh viện đa khoa tỉnh, trung tâm y tế huyện, trạm y tế xã (Cơ sở thực tập).

-      Thực hành nghiệp vụ xây dựng kế hoạch, dự trù, cấp phát, bảo quản thuốc tại cơ sở thực tập.

-      Thực hành cấp phát thuốc tại cơ sở thực tập.

-      Nội dung viết báo cáo:

+      Giới thiệu được chức năng, nhiệm vụ khoa dược của cơ sở thực tập và vẽ sơ đồ tổ chức nhân sự.

+      Liệt kê các bước trong quy trình xuất nhập thuốc – y dụng cụ tại cơ sở thực tập.

+      Trình bày cách sắp xếp và bảo quản thuốc tại cơ sở thực tập.

+      Trình bày các thuốc trong danh mục thuốc của cơ sở thực tập (100 thuốc gốc không trùng hoạt chất)

+      Sưu tầm và phân tích 15 toa thuốc của bác sĩ tại cơ sở thực tập.

+      Phân tích: Tác dụng, chỉ định, tác dụng phụ, chống chỉ định, cách dùng- liều dùng, các tương tác thuốc của các thuốc chỉ định.

2.2.2. Tại nhà thuốc – quầy thuốc GPP.

+      Giới thiệu chung về nhà thuốc, quầy thuốc thực tập.

+      Vẽ sơ đồ bố trí, sơ đồ đi tới nhà thuốc, quầy thuốc GPP.

+      Ghi chép được các loại biểu mẫu, sổ sách cần có tại nhà thuốc, quầy thuốc GPP.

+      Trình bày các thuốc trong danh mục thuốc của cơ sở thực tập (100 thuốc gốc không trùng hoạt chất)

+      Trình bày 20 trường hợp bán lẻ thuốc tại cở sở thực tập (các toa với bệnh lý khác nhau).

+      Phân tích: Tác dụng, chỉ định, tác dụng phụ, chống chỉ định, cách dùng- liều dùng, các tương tác thuốc của các thuốc chỉ định.

III. Tổ chức thực hiện:

-      Triển khai kế hoạch thực tập cho học sinh các lớp từ ngày 31/07/2020 và liên hệ với các cơ sở thực tập.

-      Thời gian thực tập thực tế tốt nghiệp và viết tiểu luận là 03 tuần (sinh viên thực tập 2 buổi từ thứ bảy đến chủ nhật trong tuần)

-      Nộp tiểu luận về khoa dược của trường sau khi kết thúc đợt thực tế và phải có xác nhận của cơ sở thực tập vào cuốn tiểu luận.

-      Nộp tiểu luận về khoa dược: sau 01 tuần kết thúc đợt đi thực tập tốt nghiệp vào ngày 11/09/2020

-      Khoa dược sẽ lập kế hoạch thi vấn đáp tiểu luận thực tế tốt nghiệp sau 01 tuần nộp tiểu luận.

 

 

 

Nơi nhận:

- BVĐK Tỉnh Kiên Giang;

- Các Bệnh Viện Huyện;

- Các trung tâm y tế huyện, xã;

- Lưu: Khoa dược, P. Đào tạo, VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ KIÊN GIANG

              KHOA DƯỢC

 

KẾ HOẠCH THỰC TẾ TỐT NGHIỆP

LỚP DS LT K3 - ABC

 

Thời gian

Lớp

Nội dung thực tập

Từ 21/08/2020 – 05/09/2020

DS CĐLT

K3A,B,C

 

Khoa dược – bệnh viện đa khoa tỉnh, bệnh viện tuyến huyện, trung tâm y tế huyện, trạm y tế xã.

Tại nhà thuốc – quầy thuốc GPP.

 

Từ 06/09/2020 – 10/09/2020

Viết báo cáo tiểu luận tốt nghiệp

Ngày 11/09/2020

Nộp báo cáo tiểu luận tốt nghiệp về khoa dược

Ngày 18/09/2020

Thi vấn đáp thực tế tốt nghiệp

Nguyễn Minh Thức

Các tin khác

Bản in  

Gửi bạn bè  Lên đầu trang     Trở về
 

Ngành Dược

Ngành Điều dưỡng

Các Thể loại tin tức khác
 
ĐĂNG NHẬP NHANH
  Liên Kết